LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.123 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: buithimai@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 989-352-209

    • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN CHUYÊN VIÊN

-          Họ và tên: Bùi Thị Mai

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Chuyên viên, Thư ký, Văn Phòng Khoa, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

* Quá trình học tập và công tác:

Năm 2003, Tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 Năm 2011, Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh Tế, Trường Đại học Kinh Tế - Luật, Tp. Hồ Chí Minh.

Làm việc tại Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến nay.

* Công việc chính: Hành chính và Nhân sự.

* Lĩnh vực quan tâm: Giáo dục Đại học, Tin học ứng dụng, Quản trị văn phòng.

Số lần xem trang: :12127
Nhập ngày: 23-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 01-09-2020

Cô Trần Thị Minh Nương (23-10-2019)

Cô Nguyễn Thùy Dung (23-10-2019)

ThS. Đoàn Văn Vương (23-10-2019)

/html>