LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.123 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: ttmnuong@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 909 673 208

    • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN CHUYÊN VIÊN

-          Họ và tên: Trần Thị Minh Nương

-          Học hàm/Học vị:  Cử Nhân

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Chuyên viên, Thư ký tài chính, Văn Phòng Khoa, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

* Quá trình học tập và công tác:

   Năm 2009: tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành Kế toán.

   Năm 2012: tốt nghiệp Đại học, ngành Kế toán

   Từ năm 2010 đến nay: làm việc tại Khoa Kinh tế, trường ĐH Nông Lâm TPHCM

* Công việc chính: Thư ký tài chính, phụ trách quản lý Phòng tư liệu Khoa.

* Lĩnh vực quan tâm: Giáo dục Đại học, Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Thị trường chứng khoán.

Số lần xem trang: :12131
Nhập ngày: 23-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 17-12-2020

ThS. Bùi Thị Mai (23-10-2019)

Cô Nguyễn Thùy Dung (23-10-2019)

ThS. Đoàn Văn Vương (23-10-2019)

/html>