STATEMENT FOR PINGPONG CLUB ESTABLISHMENT
     (Pingpong Club of Faculty of Economics – PCEF)

Giới thiệu:

Câu lạc bộ bóng bạn được thành lập năm 2019.

Mục tiêu:

- Luyện tập thể dục thể thao sau giờ làm việc, nâng cao thể chất, sự dẽo dai cho CBVC.

- Đào tạo và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải thi đấu phong trào cấp Khoa và Trường.

Thành viên:

       Chủ tịch câu lạc bộ: Thầy Trần Minh Trí

       Phó chủ tịch câu lạc bộ: Thầy Lê Thành Hưng

       Tất cả CBVC của Khoa.

Một số hình ảnh và Video Clip hoạt động của câu Lạc Bộ.

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh (06-11-2019)

Câu lạc bộ Âm nhạc. (06-11-2019)

/html>