Khoa Kinh tế sẽ tổ chức buổi tọa đàm cải tiến Chương trình đào tạo Cử nhân Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp

Thời gian: 8h30-11h30, ngày 10 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: PV.121 (Nhà Phượng Vỹ)

Số lần xem trang: :12083
Nhập ngày: 07-11-2019
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2019

Thực tập viên TIỀM NĂNG, do Ngân Hàng Sacombank, 2018 (08-11-2019)

Một Số hình ảnh tham quan, học tập mô hình phát triển Nông Nghiệp Sạch tại Công ty Chanh Việt. (08-11-2019)

Ngày Hội Việc làm, năm 2019 (08-11-2019)

Hội thảo xây dựng chương trình năm 2018 (07-11-2019)

Hồi thảo Logistic (2016) (26-10-2019)

/html>