Giới thiệu
Bộ phận Văn Phòng trực thuộc Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM được thành lập từ khi Khoa thành lập năm 1978 đến nay.

Nhiệm vụ chính 
Hỗ trợ Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo và giảng viên Bộ môn công tác Văn thư, Tài chính, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo Đại học và sau Đại học theo học kỳ, Tư vấn, giải quyết các thủ tục, liên quan đến hoạt động đào tạo của sinh viên Đại học, Học Viên Cao học và Nghiên Cứu Sinh, cung cấp các biểu mẫu, trình ký các loại giấy tờ theo quy định của khoa và trường, là cầu nối giữa Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu Sinh với các đơn vị chức năng trong trường.

Bộ phận Văn phòng là nơi ghi nhận, phản ảnh những vấn đề của sinh viên, học viên với Giảng viên và Lãnh đạo Khoa. Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin từ các đơn vị tuyển dụng, tài trợ học bổng, diễn đàn Doanh nghiệp, các hoạt động Đoàn thể lên trang WEB của khoa, phối hợp với Công Đoàn Khoa tổ chức các sự kiện do Công Đoàn trường phát động.

Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Khoa: PV.123 (Tòa Nhà Phượng Vỹ)
Địa chỉ Email: kkt@hcmuaf.edu.vn

Nhận sự

ThS. Đoàn Văn Vương
Chuyên viên, Trưởng phòng 

ThS. Bùi Thị Mai
Chuyên viên, Thư ký
Cô Trần Thị Minh Nương
Chuyên viên
Cô Nguyễn Thùy Dung
Chuyên viên

 

Số lần xem trang: 2484
Nhập ngày: 24-05-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-04-2022

Nhân sự / Bộ phận văn phòng Khoa

/html>