Giảng viên

Email: leanhtuyet@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84) 902683128
      Link download CV

Giới thiệu 
Thạc sĩ Lê Ánh Tuyết nghiên cứu và giảng day từ năm 2002, hiện nay Th.S Lê Ánh Tuyết là Giảng viên của Bộ môn Quản trị Kinh doanh, khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, các môn học tham gia giảng dạy: Quản trị học, Quản Trị Chiến lược , Quản trị Marketing.

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: :12153
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>