Để thực hiện sứ mệnh điều phối nguồn lực nhằm cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, đáp ứng các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh coi hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một trong những hoạt động trọng tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa.

Khoa Kinh tế đã thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế Nông nghiệp theo Hướng dẫn AUN-QA phiên bản 3.0 vào tháng 12/2019
Từ năm 2016, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tham gia và trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN). Cùng với định hướng chung của Nhà trường, Khoa Kinh tế đã tiến hành quá trình tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế Nông nghiệp theo Hướng dẫn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) phiên bản 3.0 và đã thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 12 năm 2019. Quá trình tự đánh giá là quá trình nhìn nhận và rà soát lại việc vận hành Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp để tiến tới thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế nói chung và Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp nói riêng, phù hợp với định hướng của nhà trường đó là “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển”.

Chương trình đào tạo cử nhân Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 1975. Trải qua hơn 40 năm, chương trình đã được định kỳ điều chỉnh và cập nhật để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với định hướng phát triển chung của Khoa và Nhà trường. Nhìn lại những năm đầu tiên từ 1975 đến 1986, Chương trình Kinh tế Nông nghiệp tập trung chủ yếu vào các kiến thức kỹ thuật và khoa học tự nhiên trong 2 năm đầu, kiến thức kinh tế và khoa học xã hội vào năm thứ 3 và kiến thức chuyên sâu về Kinh tế Nông nghiệp trong năm cuối của quá trình đào tạo. Từ năm 1986, Chương trình Kinh tế Nông nghiệp đã được điều chỉnh theo hướng đáp ứng sự phát triển và nhu cầu của xã hội cũng như nền kinh tế thị trường. Từ 2009 đến 2014, chương trình chuyển sang giai đoạn đào tạo theo học chế tín chỉ và đã có những cập nhật, chỉnh sửa lớn trong khung chương trình đào tạo từ đó đến nay nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường lao động, các bên liên quan như nhà tuyển dụng, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

Với định hướng giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based Education), Khoa Kinh tế đã và đang tiếp cận, xây dựng và vận hành Chương trình Kinh tế Nông nghiệp dựa trên những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên sẽ tiếp thu và thể hiện thành công khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. Thực hiện việc tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã giúp cho Khoa Kinh tế rà soát lại việc xây dựng và vận hành chương trình này trong quá khứ, hướng tới các tiêu chí về đảm bảo chất lượng và được công nhận đạt chuẩn khu vực AUN-QA về Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp. Việc Chương trình Kinh tế Nông nghiệp được công nhận đạt chuẩn AUN-QA đã góp phần nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Khoa Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Nông Lâm, TPHCM nói chung trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là cơ sở để Khoa Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ nhằm cung cấp chất lượng đào tạo tốt nhất và đạt chuẩn khu vực cho người học, khẳng định vị thế của cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa, và đáp ứng một cách thiết thực nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động.
Kết quả kiểm định đạt chuẩn AUN-QA chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp

Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài trong thời gian sắp tới
Khoa Kinh tế đang tiếp tục thực hiện những hoạt động cải tiến chất lượng cho tất cả các chương trình đào tạo của Khoa, hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, tiếp tục hướng tới việc đánh giá ngoài các chương trình đào tạo còn lại của Khoa theo kế hoạch chung của Nhà trường. Hai chương trình đào tạo bậc đại học dự kiến sẽ thực hiện đánh giá ngoài sắp tới là Quản trị kinh doanh và Kế toán.

Số lần xem trang: 1683
Nhập ngày: 27-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-08-2021

Kiểm định / Chương trình Kiểm định

/html>