Giảng viên

Email: ngbdang@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84) 933 033 790
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ

   Link Download CV

 

Giới thiệu
TS. Nguyễn Bạch Đằng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2003. Năm 2016, TS. Nguyễn Bạch Đằng nhận học vị Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Bền vững tại Trường Đại học Newcastle, Úc. TS. Nguyễn Bạch Đằng phụ trách giảng dạy các môn học về pháp luật, quản trị kinh doanh và phân tích chính sách. TS. Nguyễn Bạch Đằng đã tham gia và thực hiện thành công một số dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế và là tác giả chính, đồng tác giả của một số bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc ISI, các tạp chí quốc tế khác và trong nước.  Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Nguyễn Bạch Đằng tập trung vào: (1) Thể chế trong việc quản lý các nguồn lực, (2) Hệ thống Nông nghiệp, (3) Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, (4) Phân tích Chính sách, (5) Phân tích sinh kế, và (6) Đánh giá tác động xã hội.

 

Số lần xem trang: :12121
Nhập ngày: 25-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 31-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>