Giảng viên

Email: phanthilehang@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (+84) 974683529
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ
      
Link download CV

Giới thiệu
Thạc sĩ Phan Thị Lệ Hằng tham gia nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2012 tại khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tốt nghiệp đại học năm 2011 chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương mại, ngành Quản trị kinh doanh tại trường  Đại học Nông Lâm TP.HCM. Năm 2016 tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại trường  Đại học Tài chính- Marketing.

Trong công tác giảng dạy, ThS. Phan Thị Lệ Hằng dạy các môn cơ sở ngành thuộc khối kinh tế như: Dự án đầu tư, Phân tích kinh doanh và các môn chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh như: Quản trị Logistics, Quản trị sản xuất.
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ThS. Phan Thị Lệ Hằng quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực gồm: hành vi mua, thái độ người tiêu dùng, dự án đầu tư.

 

Số lần xem trang: :12147
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 26-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>