TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

          SỐ: 4-12/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2018)

                     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Đã hoàn thành chương trình đào tạo. (Đủ số tín chỉ tích luỹ, Đạt chuẩn Anh văn B1, chuẩn Tin học)

Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2018

Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với SV đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận + Học các môn thay thế ( 10 Tín chỉ)

     2) Học 10 tín chỉ (Học các môn thay thế)

Khai báo môn thay thế tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 06/12/2018

Sau thời gian nói trên Khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 01/2019)

                                                                Tp HCM. Ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

                                                                                                         GV Khoa

                                                                                                                                            Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điểu kiện tốt nghiệp (19/03/2019)(19-03-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03/2019)(21-02-2019)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)(21-02-2019)

Lịch thi học kỳ 1 năm 2018-2019, lớp LT16KE, LT17KE và LT17QT.(02-01-2019)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)(27-12-2018)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018(26-12-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)