TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

          SỐ: 4-12/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2018)

                     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Đã hoàn thành chương trình đào tạo. (Đủ số tín chỉ tích luỹ, Đạt chuẩn Anh văn B1, chuẩn Tin học)

Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2018

Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với SV đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận + Học các môn thay thế ( 10 Tín chỉ)

     2) Học 10 tín chỉ (Học các môn thay thế)

Khai báo môn thay thế tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 06/12/2018

Sau thời gian nói trên Khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 01/2019)

                                                                Tp HCM. Ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

                                                                                                         GV Khoa

                                                                                                                                            Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2321
Nhập ngày: 26-11-2018
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2018

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>