Sinh viên xem danh sách.

Lưu ý:  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Tuy nhiên, Sinh viên chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện hay những lý do khác), Sinh viên nộp ĐƠN XIN RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH TỐT NGHIỆP, ĐỢT 4 THÁNG 12/2018.

- Địa điểm nộp đơn: tại Văn Phòng Khoa Kinh tế, PV123 (Khu Phượng Vỹ), gặp Đoàn Văn Vương.

- Thời hạn: trước 16h, ngày 28/12/2018.

Trân trọng thông báo.

 Ngày đăng: 4/10/2018


 Xem nội dung thông báo (25/09/2018)


 

Ngày đăng: 4/9/2018


Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019...(click xem thêm)


 

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>