Sinh viên xem danh sách.

Lưu ý:  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Tuy nhiên, Sinh viên chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện hay những lý do khác), Sinh viên nộp ĐƠN XIN RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH TỐT NGHIỆP, ĐỢT 4 THÁNG 12/2018.

- Địa điểm nộp đơn: tại Văn Phòng Khoa Kinh tế, PV123 (Khu Phượng Vỹ), gặp Đoàn Văn Vương.

- Thời hạn: trước 16h, ngày 28/12/2018.

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 2322
Nhập ngày: 26-12-2018
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>