Khoa Kinh tế sẽ tiến hành đánh giá ngoài Chương trình đào tạo cử nhân

Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào cuối năm 2019

Để thực hiện sứ mệnh điều phối nguồn lực nhằm cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, đáp ứng các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh coi hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một trong những hoạt động trọng tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa.

Từ năm 2016, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tham gia và trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN). Cùng với định hướng chung của nhà trường, Khoa Kinh tế đã và đang tiến hành quá trình tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN (AUN Quality Assurance – AUN-QA) và dự kiến sẽ đánh giá ngoài vào tháng 12 năm 2019. Quá trình tự đánh giá là quá trình nhìn nhận và rà soát lại việc vận hành Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp để tiến tới thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế nói chung và Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp nói riêng, phù hợp với định hướng của nhà trường đó là “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển”.

Chương trình đào tạo cử nhân Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 1975. Trải qua hơn 40 năm, chương trình đã được định kỳ điều chỉnh và cập nhật để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với định hướng phát triển chung của Khoa và nhà trường. Nhìn lại những năm đầu tiên từ 1975 đến 1986, Chương trình Kinh tế Nông nghiệp tập trung chủ yếu vào các kiến thức kỹ thuật và khoa học tự nhiên trong 2 năm đầu, kiến thức kinh tế và khoa học xã hội vào năm thứ 3 và kiến thức chuyên sâu về Kinh tế Nông nghiệp trong năm cuối của thời gian đào tạo. Từ năm 1986, Chương trình Kinh tế Nông nghiệp đã được điều chỉnh theo hướng đáp ứng sự phát triển và nhu cầu của xã hội cũng như nền kinh tế thị trường. Từ 2009 đến 2014, chương trình chuyển sang giai đoạn đào tạo theo học chế tín chỉ và đã có những cập nhật, chỉnh sửa lớn trong khung chương trình đào tạo từ đó đến nay nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường lao động và các bên liên quan như nhà tuyển dụng, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

Với định hướng giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based Education), Khoa Kinh tế đã và đang tiếp cận, xây dựng và vận hành Chương trình Kinh tế Nông nghiệp dựa trên những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên sẽ tiếp thu và thể hiện thành công khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. Thực hiện việc tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA sẽ giúp cho Khoa Kinh tế rà soát lại việc xây dựng và vận hành chương trình này trong quá khứ, hướng tới các tiêu chí về đảm bảo chất lượng để được công nhận đạt chuẩn khu vực AUN-QA về Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp. Việc Chương trình Kinh tế Nông nghiệp được công nhận đạt chuẩn AUN-QA cũng sẽ góp phần nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Khoa Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Nông Lâm, TPHCM nói chung trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là cơ sở để Khoa Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ nhằm cung cấp chất lượng đào tạo tốt nhất và đạt chuẩn khu vực cho người học, khẳng định vị thế của cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa, và đáp ứng một cách thiết thực nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động.

                                                                                                                                               Khoa Kinh tế

Số lần xem trang: 2360
Nhập ngày: 21-06-2019
Điều chỉnh lần cuối: 05-12-2019

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Giới thiệu

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>