Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Khoa Kinh Tế                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                                       Tp HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 THÔNG BÁO

(V/v nộp khoá luận, tiểu luận các lớp đại học hệ chính quy
kỳ 2 năm học 2019 - 2020 )

 

Căn cứ theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học, hệ chính quy, học kỳ 1 năm 2020- 2021

Khoa thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện Khoá luận, Tiểu luận thời gian và địa điểm nộp Khoá luận, Tiểu luận như sau:

 

1.      Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tổng hợp chất lượng cao, Quản trị thương mại và Quản trị tài chính

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng PV. 225 (Bộ môn Quản trị kinh doanh)

2.      Chuyên ngành Kế toán:

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng PV. 227 (Bộ môn Kế toán)

3.      Chuyên ngành Kinh tế nông lâm, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn:

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng PV. 127 (Bộ môn Kinh tế nông nghiệp)

4.      Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường

Thời gian: thứ 6; 13:00’ -> 16:00’, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng PV. 225A (Bộ môn Kinh tế TN & MT)

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo./.

Lưu ý:  Đối với sinh viên thực hiện khoá luận, sinh viên nộp 1 cuốn khoá luận phải có giấy nhận xét của GVHD (mẫu đính kèm) và giấy Xác nhận của đơn vị thực tập.

      Đối với sinh viên thực hiện tiểu luận, sinh viên nộp 1 cuốn tiểu luận kèm phiếu nhận xét đánh giá Tiểu luận tốt nghiệp của GVHD (mẫu đính kèm)

       

                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                   ĐÃ KÝ

                                                                                           TS. Đặng Lê Hoa

                                                               

Số lần xem trang: 2330
Nhập ngày: 04-01-2021
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>