Thông báo mới

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2021) (17-03-2021)

Thư mời viết bài đăng ký yếu hội thảo khoa của Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (23/02/2021) (24-02-2021)

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-01-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên đã được phân công Giảng viên HD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2020-2021

/html>