Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:7-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v gia hạn nộp khoá luận, tiểu luận tốt nghiệp học kì 2 năm học 2020 - 2021)

     Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kì 2 năm học 2020 -2021. 

    Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2020 - 2021 sẽ được gia nộp hạn nộp khoá luận, tiểu luận tốt nghiệp, Lịch gia hạn như sau:

    Thời gian: Thứ 6, ngày 23/07/2021 (Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp là ngày 09/07/2021)

    Lý do gia hạn: Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định phòng tránh dịch bệnh Covid-19 của Tp HCM.

 
Trân trọng thông báo.
                                                                   Tp HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021
                                                                                    Giáo vụ khoa
                                                                                 Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2331
Nhập ngày: 05-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc gia hạn nộp Khoá luận, Tiểu luận học kỳ 2 năm học 2020 - 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>