Giảng viên

Email: hoangthevinh@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84) 906 486 473
Văn phòng: PV.401, Nhà Thiên Lý.
      Link download CV

 
Giới thiệu 
Thạc sỹ Hoàng Thế Vinh nghiên cứu và giảng day từ năm 2011, hiện nay, Ông là Giảng viên thuộc Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Woosong, Hàn quốc. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Quản trị kinh doanh và Marketing, ông chủ yếu tập trung vào nghiên cứu Marketing và Digital Marketing.

 

Số lần xem trang: :12138
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>