Giảng viên

Email: ntnlinh@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (+84) 
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ
      
Link download CV

Giới thiệu
Năm 2015 tốt nghiệp Thạc sĩ Luật quốc tế, Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2015 đến nay công tác với vai trò giảng viên tại Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.

 

 

Số lần xem trang: :12120
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>