Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:08-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v Nộp Khoá luận/Tiểu luận và Đăng ký báo cáo Online Khoá luận tốt nghiệp
Học kì 2, năm học 2020 - 2021)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kì 2 năm học 2020 – 2021,

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 do thực hiện giãn cách Xã hội theo Chỉ thị của UBND TP Hồ Chí Minh.

Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh thông báo đến những Sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2020 - 2021 thời gian, cách thức nộp Khoá luận/Tiểu luận, và đăng ký báo cáo Khoá luận tốt nghiệp bằng cách chọn một trong hai hình thức báo cáo sau: (1) Báo cáo ONLINE hoặc (2) Báo cáo TRỰC TIẾP.

Các bước tiến hành nộp và đăng ký như sau:

Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD, đề nghị GVHD cung cấp địa chỉ email của GVHD để Sinh viên gửi bài Khoá luận/Tiểu luận bằng file mềm (file được định dạng hotendaydusinhvien.pdf) qua Email GVHD đồng thời ĐĂNG KÝ với GVHD một trong hai hình thức báo cáo Khóa luận/Tiểu luận: (1) BÁO CÁO ONLINE hoặc (2) BÁO CÁO TRỰC TIẾP.

Các mốc thời gian sinh viên cần lưu ý:

1) Thời gian nộp Khóa luận/Tiểu luận và đăng ký tham gia báo cáo ONLINE (gửi file qua Email GVHD):
    Từ ngày 23/08/2021 – 16:00 pm, ngày 30/08/2021

2) Thời gian báo cáo dự kiến: Thời gian báo cáo cụ thể sẽ được thông báo đến sinh viên ít nhất một tuần trước ngày báo cáo. Vì còn nhiều thủ tục hành chính khoa phải hoàn thành trước khi thực hiện, nên dự kiến không dưới 2 tuần tính từ ngày gửi thông báo.

Lưu ý: Sau thời gian nói trên những Sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 không nộp File báo cáo Khóa luận/Tiểu luận và Đăng ký hình thức báo cáo về cho GVHD được xem như tự nguyện không tham gia đợt báo cáo Khóa luận/Tiểu luận trực tuyến (Online) này và sẽ được khoa thông báo và sắp xếp cho việc báo cáo trực tiếp sau khi có thông báo đi học lại của Trường.

Trân trọng thông báo.

                                                                               Tp HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2021

                                                                                                Giáo vụ khoa

                                                                                             Đoàn Văn Vương

 

 

Số lần xem trang: 2330
Nhập ngày: 23-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 23-08-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (V/v Nộp Khoá luận/Tiểu luận và Đăng ký báo cáo Online Khoá luận tốt nghiệp Học kì 2, năm học 2020 - 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>