Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:09-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v Báo cáo Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp
theo hình thức trực tuyến (online), học kì 2 năm học 2020 - 2021
)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kì 2 năm học 2020 – 2021;
Căn cứ các quyết định số: 2577; 2578; 2579/QĐ-ĐHNL-KT, ký ngày 07 tháng 09 năm 2021 về việc thành lập Hội Đồng báo cáo Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp;
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP Hồ Chí Minh.

Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh thông báo đến những sinh viên đã nộp Khoá luận và đăng ký Báo cáo khoá luận tôt nghiệp theo hình thức trực tuyến (Online) thời gian và cách thức thực hiện báo cáo trực tuyến (online) như sau:

      1) Bộ môn: Kế toán (sinh viên ngành Kế toán)
Thời gian: 8h, thứ 4, ngày 15 tháng 09 năm 2021
Hình thức báo cáo: Sinh viên đăng nhập vào đường link sau:
Tiểu ban 1: đường LINK sau: (
Danh sách sinh viên báo cáo Tiểu ban 1 đính kèm )
https://meet.google.com/gix-wjad-fxg (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

2) Bộ môn: Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi Trường (sinh viên các chuyên ngành KTNN, KT TN&MT, và Phát triển nông thôn)
Thời gian: 8h, thứ 4, ngày 15 tháng 09 năm 2021
Hình thức báo cáo: Sinh viên đăng nhập LINK theo từng Tiểu ban như sau:

       Tiểu ban 1: đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 1 đính kèm)
https://meet.google.com/wpy-mgjz-aaj (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

Tiểu ban 2: Đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 2 đính kèm)
https://meet.google.com/ubi-cguz-txk (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

Tiểu ban 3: Đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 3 đính kèm)
https://meet.google.com/nqa-cfre-hhk (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

3) Bộ môn: Quản trị Kinh doanh (Sinh viên các chuyên ngành QTKD (TH), QTKDTM, và QTTC)

Thời gian: 8h, thứ 6, ngày 17 tháng 09 năm 2021
Hình thức báo cáo: Sinh viên đăng nhập LINK theo từng Tiểu ban như sau:

Tiểu ban 1: đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 1 đính kèm)
https://meet.google.com/ycy-qpht-rpu (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

Tiểu ban 2: Đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 2 đính kèm)
https://meet.google.com/uww-pbgn-bnb (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

Tiểu ban 3: Đường LINK sau: (Danh sách SV báo cáo Tiểu ban 3 đính kèm)
https://meet.google.com/vpj-szsa-ivo (đường link này sẽ được gửi về Email của Sinh viên)

Lưu ý:

- Sinh viên chuẩn bị bài báo cáo dưới dạng Powerpoint để trình chiếu trong buổi báo cáo thông qua công cụ “Presenting/Trình bày” của Google meet. Chuẩn bị laptop, kết nối internet ổn định (tốt nhất là wifi/LAN) để buổi báo cáo không bị gián đoạn.

- Trong suốt thời gian làm việc của các Tiểu ban, nếu vì bất kỳ lý do gì mà sinh viên không vào được phòng họp Google meet để báo cáo, thì gọi điện thoại ngay cho thầy/cô hướng đẫn đăng nhập để được giúp đỡ.

- Sau khi bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp thành công, Sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên Tiểu ban trong thời gian môt tuần và nộp bản hoàn chỉnh về cho GVHD bằng cách gửi file qua Email của GVHD (File được định dạng: hotendaydu-KL.pdf) và đĩa CD (riêng đĩa CD sau khi hết dịch sẽ nộp trực tiếp về Bộ môn)

Trân trọng thông báo.

                                                                   Tp HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021

       TL Trưởng khoa
      Giáo vụ khoa

                                                                             Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2328
Nhập ngày: 06-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-09-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

THÔNG BÁO (V/v Báo cáo Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (online), học kì 2 năm học 2020 - 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>