Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 
         KHOA KINH TẾ                                                                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THÔNG BÁO
(V-v đăng ký chuyển chuyên ngành học trong phạm vi
ngành Kinh tế và Quản trị đối với sinh viên khóa 2021
)

- Căn cứ danh sách nhập học năm 2021

Khoa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên ngành Kinh tế  ngành Quản trị đã nhập học năm 2021 thông tin về việc đăng ký chuyển đổi chuyên ngành đào tạo như sau:

- Ngành Kinh tế có hai chuyên ngành: (1) Kinh tế Nông nghiệp; 2) Kinh tế Tài nguyên môi trường, sinh viên chỉ được chuyển đổi trong phạm vị ngành.

  Link đăng ký chuyển chuyên ngành của NGÀNH Kinh tế.

Ngành Quản trị có ba chuyên ngành: (1) Quản trị Kinh doanh (tổng hợp); (2) Quản trị Kinh doanh thương mại; (3) Quản trị Tài chính, sinh viên chỉ được chuyển đổi trong phạm vị ngành

       Link đăng ký chuyển chuyên ngành của NGÀNH Quản trị

 Lưu ý:

- Đối với những sinh viên không có nguyện vọng chuyển đổi sinh viên không cần phải thực hiện việc đăng ký.
- Hiện tại, các sinh viên đăng ký chuyển chuyên ngành vẫn học theo đúng Thời khoa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Phòng đào tạo. Từ học kỳ 2, sinh viên sẽ học theo khung Chương trinh của chuyên ngành đã đăng ký.

            Hạn cuối điều chỉnh là 16:00, ngày 23/10/2021

Sau thời gian công bố trên, Khoa sẽ chuyển danh sách chính thức về phòng Đào tạo, Sinh viên sẽ không được phép chuyển chuyên ngành đào tạo.

 Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021
                      PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                Đã ký
                      TS. Đặng Lê Hoa

Số lần xem trang: 2328
Nhập ngày: 18-10-2021
Điều chỉnh lần cuối: 18-10-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (V-v đăng ký chuyển chuyên ngành học trong phạm vi ngành Kinh tế và Quản trị đối với sinh viên khóa 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>