Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA KINH TẾ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:10-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v Tổ chức giao lưu Lãnh Đạo Khoa, Bộ môn
với Tân sinh viên năm học 2021 - 2022 )

Khoa Kinh Tế thông báo thời gian và hình thức tổ chức giao lưu giữa Lãnh Đạo Khoa và Bộ môn với tân sinh viên như sau:


1) Bộ môn Kế toán
    Thời gian: Từ 14:00 - 16:30; thứ 5; ngày 21/10/2021
    Hình thức: Trực tuyến (Zoom Meeting)

https://us02web.zoom.us/j/8419786868?pwd=bkV0YTRBaTNWTldRSWNjK0htbngrZz09
Meeting ID: 841 978 6868
Passcode: 686868

2) Bộ môn: Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
   Thời gian: Từ 8:00 - 11:00; thứ 7; ngày 23/10/2021
   Hình thức: Trực tuyến (Zoom Meeting)

https://us02web.zoom.us/j/8419786868?pwd=dTZWRzA4NFFSVlZzcWxaWDdLNGNlUT09
Meeting ID: 841 978 6868
Passcode: 668688

3) Bộ môn: Quản trị Kinh doanh
    Thời gian: Từ 13:30 - 16:30; thứ 7; ngày 23/10/2021
    Hình thức: Trực tuyến (Zoom Meeting)

https://us02web.zoom.us/j/81286226318?pwd=OGM0SzJySHZBYWtEUDRFbWNMVFJTQT09
Meeting ID: 812 8622 6318
Passcode: 668688

Trân trọng thông báo.

                                                    Tp HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021
                                                                 TL. Trưởng Khoa
                                                                                                            Giáo vụ khoa                                                                                                         ThS. Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2325
Nhập ngày: 19-10-2021
Điều chỉnh lần cuối: 20-10-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (V/v Tổ chức giao lưu chào đón tân sinh viên năm 2021)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>