Thông tin (Về xét tốt nghiệp, Đợt 4 tháng 12/2021)

   Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với Sinh viên thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo khung Chương trình Đào tạo và đạt chuẩn đâu ra Tin học, Anh văn B1, đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2021 nhưng chưa có tên trong danh sách tốt nghiệp,

- Đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2021 nhưng chưa muốn tốt nghiệp với lý do là đăng ký học cải thiện,

Sinh viên phản hồi cho thầy Đoàn Văn Vương qua Email dvvuong@hcmuaf.edu.vn

Thời hạn nhận phản hồi: Trước 16h, ngày 09/12/2021.

Sau thời gian công bố trên khoa sẽ chót danh sách và làm biên bản gửi về phòng Đào tạo để có quyết định công nhận tốt nghiệp, mọi chậm trễ của Sinh viên, Khoa sẽ không giải quyết và chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (Đợt 1 tháng 03/2022)

Trân trọng cảm ơn.!

 

Số lần xem trang: 2324
Nhập ngày: 06-12-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12 năm 2021

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>