Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 
         KHOA KINH TẾ                                                                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THÔNG BÁO
(V-v Sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách dự thi, học kỳ 2 năm học 2020- 2021)

 - Căn lịch thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đợt 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021

   Khoa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên đã học xong đang chờ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021, Sinh viên vui lòng click vào đường link sau để kiểm tra thông tin cá nhân (tên theo danh sách dự thi) có đúng với lịch thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 do phòng Quản lý Chất lượng đã công bố.

Link xem danh sách thi TỰ LUẬN và TIỂU LUẬN

      File danh sách sinh viên dự thi có 2 Sheet (Sheets 1 là tên Danh sách sinh viên dự thi, Sheet 2 là địa chỉ email sinh viên, Cán bộ coi thi sẽ sử dụng email theo danh sách để gửi đường link mời sinh viên vào phòng thi trực tuyến),Sinh viên tra cứu thông tin ca thi dựa vào tên File theo cú pháp sau:

         Ngày thi_giờ thi_phòng thi_ mã môn học_Giảng viên giảng dạy

  Đối với sinh viên có lịch thi TRẮC NGHIỆM, Sinh viên xem danh sách tại đây, các thông tin liên quan tập huấn và hướng dẫn thi TRẮC NGHIỆM sẽ được thông báo sau.

Trường hợp nếu có sai sót về thông tin cá nhân (sai tên, không đúng phòng thi, không có tên trong danh sách,...) Sinh viên phản hồi lại cho thầy Đoàn Văn Vương, qua Email dvvuong@hcmuaf.edu.vn, hoăc Zalo 0903070133

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022
                      PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                Đã ký
                      TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2340
Nhập ngày: 11-01-2022
Điều chỉnh lần cuối: 11-01-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên dự thi trực tuyến, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>