Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06/2022

Lưu ý:

Đối với những trường hợp Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp (Đủ số tín chỉ theo Khung chương trình đào tạo, Đạt chuẩn đầu ra Anh Văn B1 và Tin học) nhưng không có tên trong Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Sinh viên click vào đường Link sau để đăng ký xét tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06/2022

Đăng ký xét tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06/2022

Thời hạn đăng ký cập nhật: Trước 16h, ngày 15/06/2022

Trân trọng.!

Số lần xem trang: 2330
Nhập ngày: 13-06-2022
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06/2022

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>