Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                 KHOA KINH TẾ                                                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 THÔNG BÁO
(V/v tư vấn chọn chuyên ngành đào tạo cho sinh khóa 2022
của ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh tế)

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên đã nhập học năm 2022 của hai ngành Quản trị Kinh doanhKinh tế tham dự buổi tư vấn trực tuyến chọn chuyên ngành đào tạo thời gian và hình thức như sau:

1. Sinh viên ngành Kinh tế thơi gian và hình thức trực tuyến như sau:,

Thời gian: 19h, thứ 6, ngày 28/10/2022

Hình thức: Trực tuyến (Sinh viên đăng nhập vào 1 trong 2 đường link sau)

(1)  Link 1: meet.google.com/rrd-uzvb-son 

(2)  Link 2: meet.google.com/gra-qrpo-rgk

2. Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Thơi gian và hình thức trực tuyến như sau:

Thời gian: 19h, thứ 5, ngày 27/10/2022

Hình thức: Trực tuyến (Sinh viên đăng nhập vào 01 trong 04 đường link sau)

(1) Link 1: meet.google.com/uhg-nkxz-gav

(2) Link 2: meet.google.com/esc-zosy-ghf 

(3) Link 3: meet.google.com/ovf-jdpk-djz

(4) Link 4: meet.google.com/jsc-miiw-iea       

 Trân trọng thông báo.!

                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                          TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2328
Nhập ngày: 24-10-2022
Điều chỉnh lần cuối: 24-10-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Vv tư vấn chọn chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh tế cho sinh viên khóa 2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>