Thông tin (Về xét tốt nghiệp, Đợt 1 tháng 03/2023)

   Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với sinh viên thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo khung Chương trình Đào tạo và đạt chuẩn đâu ra Tin học, Anh văn B1, đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 tháng 03/2023 nhưng chưa có tên trong danh sách tốt nghiệp;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 tháng 03/2023 nhưng chưa muốn tốt nghiệp với lý do là đăng ký học cải thiện,

Sinh viên phản hồi thông tin qua đường Link sau:

          LINK PHẢN HỒI THÔNG TIN

Thời hạn nhận phản hồi: Trước 16h, thứ 5, ngày 09/03/2023.

Sau thời gian công bố trên khoa sẽ tiếp tục cập nhật và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và lập biên bản gửi về phòng đào tạo để có Quyết định công nhận tốt nghiệp, mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau. (Đợt 2 tháng 06/2023)

Trân trọng cảm ơn.!

 

Số lần xem trang: :152
Nhập ngày: 06-03-2023
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2022-2023) (03-02-2023)

Thông báo (Vv công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (09-01-2023)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023) (03-01-2023)

Thông báo thời gian đăng ký học phần, học kỳ 2 năm học 2022-2023 (12-12-2022)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2022 (08-12-2022)

Thông báo (Vv tư vấn chọn chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh tế cho sinh viên khóa 2022) (24-10-2022)

Thông báo (V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khóa 2022) (24-10-2022)

Công bố Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023 (14-09-2022)

Công bố danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 3 tháng 09 năm 2022 (05-09-2022)

Thông báo (Vv Sinh viên thực hiện việc đăng ký thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023) (19-08-2022)

Xem thêm ...

Thng tin (V? vi?c xt t?t nghi?p, ??t 1 thng 03/2023)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>