Thông tin (Về xét tốt nghiệp, Đợt 1 tháng 03/2023)

   Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với sinh viên thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo khung Chương trình Đào tạo và đạt chuẩn đâu ra Tin học, Anh văn B1, đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 tháng 03/2023 nhưng chưa có tên trong danh sách tốt nghiệp;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 tháng 03/2023 nhưng chưa muốn tốt nghiệp với lý do là đăng ký học cải thiện,

Sinh viên phản hồi thông tin qua đường Link sau:

          LINK PHẢN HỒI THÔNG TIN

Thời hạn nhận phản hồi: Trước 16h, thứ 5, ngày 09/03/2023.

Sau thời gian công bố trên khoa sẽ tiếp tục cập nhật và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và lập biên bản gửi về phòng đào tạo để có Quyết định công nhận tốt nghiệp, mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau. (Đợt 2 tháng 06/2023)

Trân trọng cảm ơn.!

 

Số lần xem trang: 2335
Nhập ngày: 06-03-2023
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thng tin (V? vi?c xt t?t nghi?p, ??t 1 thng 03/2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>