TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v xét học bổng "Nâng Bước Đàn Em" năm 2023)

Căn cứ Kế hoạch xét học bổng "Nâng bước đàn em" năm 2023 đã được trưởng khoa ký ngày 25/10/2023; (File Kế hoạch đính kèm)

Khoa Kinh Tế thông báo kế hoạch và nhận hồ sơ xét học bổng "Nâng bước đàn em" năm 2023, Sinh viên khoa Kinh tế lưu ý đọc kỹ nội Kế hoạch, chuẩn bị và nộp hồ sơ nộp đúng thời gian quy định.
 
- Thời han: trước ngày 03/11/2023
- Nơi nhận hồ sơ: Văn Phòng Khoa Kinh Tế, PV.123 (hộp thư cô Dương Thị Thu Thịnh).
 
Trân trọng thông báo.

                                                                                                                Tp HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2023

                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 141
Nhập ngày: 26-10-2023
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

THÔNG BÁO CHẤN ĐỘNG: NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2023 (31-10-2023)

Công bố danh sách sinh viên nhập học năm 2023 theo chuyên ngành đào tạo (Theo lớp) (20-09-2023)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 3 tháng 09, (cập nhật đến 15h, ngày 20-09-2023) (18-09-2023)

Thông báo (Vv công bố danh sách sinh viên đã được khoa phê duyệt phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (14-09-2023)

Thông báo (Về việc đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trúng tuyển năm 2023 hai ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh) (12-09-2023)

Thông báo (V/v công bố Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (24-08-2023)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (23-06-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2022-2023) (23-05-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (Xt h?c b?ng "Nng b??c ?n em" n?m 2023)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>