Bộ môn Quản trị Kinh doanh được thành lập đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường nói chung, và môi trường kinh doanh nói riêng, của Việt Nam. Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển những nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp hướng đến sự thành công và có trách nhiệm xã hội cao, xây dựng và quản lý cả doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp nhà nước như những thực thể hoạt động kinh tế. Bộ môn còn thể hiện vai trò của Khoa Kinh tế trong việc mở rộng và đáp ứng các yêu cầu về mặt quản lý.

Ngành Quản trị Kinh doanh được thành lập ở Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm năm 2000 khi trường Đại học Nông Lâm bắt đầu mở các khóa đào tạo hệ Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Thời kỳ ban đầu, chương trình đào tạo chỉ tập trung cho ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp. Chỉ trong một vài năm tiếp theo, lần lượt các ngành quan trọng khác như Quản trị Thương mại, Quản trị Tài chính được mở, và gần đây nhất, năm 2017, là loại hình đào tạo lớp Chất lượng cao của chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Nhân sự của Bộ môn

 

 TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Các môn giảng dạy

1

TS. Trần Đình Lý

Giảng viên

Marketing căn bản
Quản trị Marketing

2

TS. Lê Quang Thông

 

Giảng viên 

Phương pháp NCKH Quản trị; Tiếng Anh CN quản trị;

3

TS. Nguyễn Minh Quang

Giảng viên

Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro tài chính
Hành vi tổ chức
Thị trường chức khoán

4

Thầy Mai Hoàng Giang

Giảng viên

Quản trị trang trại; Quản trị doanh nghiệp

5

ThS. Vũ Thanh Liêm

Giảng viên

Văn hóa DN và đạo đức KD; Đàm phán thương lượng; Quản trị văn phòng; Động thái khách hàng

6

ThS. Trần Minh Huy
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Ứng dụng CNTT trong quản lý; Lập kế hoạch kinh doanh; Thương mại điện tử; Phân tích kinh doanh

7

ThS. Lê Thành Hưng
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Quản trị chiến lược

8

ThS. Hoàng Thế Vinh

Giảng viên

Hành vi tổ chức; Quản trị Marketing; Quản trị bán hàng; Marketing thương mại

9

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh

Giảng viên

Kinh doanh quốc tế; Quản trị sản xuất

10

ThS. Lê Ánh Tuyết

Giảng viên

Quản trị chiến lược; Quản trị học

11

ThS. Lê Na

Giảng viên

Quản trị học; Nghiên cứu thị trường

12

ThS. Hà Thị Thu Hòa
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Thị trường chứng khoán; Quản trị rủi ro; Marketing căn bản; Quản trị rủi ro tài chính

13

ThS. Phan Thị Lệ Hằng

Giảng viên

Dự án đầu tư;

14

Thạc sĩ Bùi Thị Kim Hoàng

Giảng viên

Quản trị nhân sự;

15

ThS. Phạm Thùy Dung

Giảng viên

Quản trị chất lượng; Marketing căn bản; Nghiệp vụ ngoại thương

16

ThS. Đặng Đức Huy

Giảng viên

Tiếng Anh CN quản trị; Nghiệp vụ bảo hiểm tài chính; Nghiên cứu thị trường

17

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh

Giảng viên

Luật thương mại

18

ThS. Tống Bảo Ngọc
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Thị trường chứng khoán

Hình ảnh nhân sự Bộ môn:

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu và thực hiện dịch vụ xã hội của Bộ môn, nhìn chung bao gồm nhiều lĩnh vực như phát triển kinh doanh và doanh nghiệp, quản trị lao động, kinh tế quốc tế, tài chính, đầu tư, nghiên cứu marketing và một số lĩnh vực khác. Sản phẩm của đào tạo và nghiên cứu là nguồn lực tốt trong việc lập quyết định của các tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh, thuộc cả hai khu vực tư nhân và nhà nước. Để chương trình đào tạo phù hợp với nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, Bộ môn Quản trị Kinh doanh luôn tiếp tục gắn kết các lĩnh vực mới bao gồm kinh doanh nông nghiệp, kinh tế, kinh tế luật, xã hội học, và các lĩnh vực khác.

Địa chỉ liên lạc

       Phòng: PV225, Nhà Phượng Vỹ

       Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

       Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

   Điện thoại: +84 28 38961708

Lịch làm việc

Từ thứ hai đến thứ sáu

Sáng: 7:30 to 11:30

Chiều: 13:30 to 16:45

Lịch trực Bộ môn HK1 2019-2020 

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Thầy Đặng Đức Huy

Thầy Lê Na

Thầy Vũ Thanh Liêm

Thầy Lê Thành Hưng

Cô. Hà Thị Thu Hòa

Cô. Nguyễn Thị Nhật Linh

Cô Lê Ánh Tuyết

 

Chiều

Thầy Đặng Đức Huy

Cô. Bùi Thị Kim Hoàng

 

Thầy Hoàng Thế Vinh

Thầy Lê Quang Thông

Cô Phan Thị Lệ Hằng

 

Thầy Trần Minh Huy

Cô Nguyễn Thị Bình Minh

Thầy Mai Hoàng Giang

 

 

Nhân sự / Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh (21-05-2021)

/html>