KHOA KINH TẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:1-2021/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2021)

     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. 

     Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế nông lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính, Phát triển nông thôn và Kinh tế tài nguyên & môi trường, hệ Chính qui, đã hoàn thành chương trình đào tạo. (đủ số tín chỉ tích luỹ, đạt chuẩn Anh văn B1, và Tin học)

     Sinh viên click vào đường link sau đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03/2021

                           Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với sinh viên đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận (5 tín chỉ) + Học các môn thay thế (5 tín chỉ) )

     2) Học 10 tín chỉ. (Học các môn thay thế)

           Khai báo môn thay thế tốt nghiệp          

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 24/03/2021
Sau thời gian nói trên, khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 06/2021)
 
Trân trọng thông báo.

                                                                              Tp HCM. Ngày 17 tháng 03 năm 2021

                                                                                                  GV Khoa

                                                                                                                                                              Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Danh sách Sinh viên đã được phân công Giảng viên HD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2020-2021 (23-03-2021)

Thư mời viết bài đăng ký yếu hội thảo khoa của Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (23/02/2021) (24-02-2021)

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-01-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2021)

/html>